Các lớp học tiếng anh

0

Hình ảnh ghi lại của lớp Tuylip2 học tiếng anh

tuylip2-hoc-tiwng-anh (1) tuylip2-hoc-tiwng-anh (2) tuylip2-hoc-tiwng-anh (3) tuylip2-hoc-tiwng-anh (4) tuylip2-hoc-tiwng-anh (5) tuylip2-hoc-tiwng-anh (6) tuylip2-hoc-tiwng-anh (7) tuylip2-hoc-tiwng-anh (8) tuylip2-hoc-tiwng-anh (9)

 

Hình ảnh ghi lại của lớp Tuylip1 học tiếng anh

tuylip1-hoc-tienga-anh (1) tuylip1-hoc-tienga-anh (2) tuylip1-hoc-tienga-anh (3) tuylip1-hoc-tienga-anh (4) tuylip1-hoc-tienga-anh (5) tuylip1-hoc-tienga-anh (6) tuylip1-hoc-tienga-anh (7) tuylip1-hoc-tienga-anh (8) tuylip1-hoc-tienga-anh (9)

Học tiếng anh lớp Daisy

daisy-hoc-ta (1) daisy-hoc-ta (2) daisy-hoc-ta (3) daisy-hoc-ta (4) daisy-hoc-ta (5)

Lớp rose học tiếng anh và phương pháp giáo dục sớm.

rose-hoc-ta (1) rose-hoc-ta (2) rose-hoc-ta (3) rose-hoc-ta (4)

– Lượt xem: (128)

Nhắn tin qua Facebook